Underhållstvättning av träfasad i Norrtälje Bergshamra, Stockholm

Ägaren till en fastighet i Bergshamra i närheten av Norrtälje tog vårt företag till hjälp för underhållstvätt av träfasad. Vi tog oss an uppdraget med samma noggrannhet som alltid. Tvättningen av fasaden bidrog till att förhöja fastighetens utseende samt förlänga fasadens livslängd. Fasadtvättningen genomfördes på en fastighet på Bergshamravägen i Norrtälje.

Vill du ha professionell hjälp med att tvätta en husfasad? Vår skickliga personal tvättar fasader på bland annat villor, hyreshus, radhus, kontors- och industrifastigheter i hela norra Stockholm. Vi skräddarsyr vår service med fokus på kvalitet och hållbarhet. Du kan hitta mer information om oss och de tjänster vi erbjuder här.

Kontakta oss idag!






Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här